2011-03-18 Sator från Scharinska (11/16)

2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå
2011-03-18 - Sator spelar på Scharinska, Umeå