2009-06-13 Schneider TM från Strand (2/3)

2009-06-13 - Schneider TM spelar på Strand, Stockholm
2009-06-13 - Schneider TM spelar på Strand, Stockholm
2009-06-13 - Schneider TM spelar på Strand, Stockholm