Frihamnen

2005-05-13: Kent från Frihamnen Foto: Emma Svensson